LEARN

FUN

SHARE

NEW

Leren staat voorop in alles wat wij doen. Of het nu gaat om een aanpassing in de technische vaardigheden van een speelster of de eigen vaardigheid van de coach, tactisch inzicht of het maken van een seizoensplanning: leren is de rode draad in al onze programma's.

Rotate 3D logo 200

Fun & Fundamentals zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: zonder plezier is leren onmogelijk. Al onze activiteiten vinden altijd plaats in een veilige leeromgeving waar 'stralend falen' een onderdeel van het persoonlijk leerproces van elke deelnemer is. Delen van informatie, kennis en ervaring is bijna vanzelfsprekend in onze programma's. Daarbij stemmen wij af op de specifieke behoefte van de deelnemers om zo naar een zo effectief mogelijk resultaat te komen. Ongeacht het programma willen wij graag dat een deelnemer altijd iets uit onze programma's meeneemt waarmee hij of zij echt en meteen mee aan de slag kan. Met een aanpak gericht op plezier, delen en leren op de korte en lange termijn slaan wij een nieuwe weg in. Samen sterk betekent bij ons 'samen blijvend sterk' en daarmee 'samen groeien'. Wij willen vooral met de coaches een netwerk vormen waarin ontwikkeling van de deelnemers en de sport centraal staan.